Akcja „Łączą nas drzewa” w Wielkopolsce

5 maja wystartowała ogólnopolska kampania „Łączą nas drzewa” przygotowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska przy współpracy z Lasami Państwowymi. Akcja została zainaugurowana rok temu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i koncentruje uwagę Polaków na roli drzew w przyrodzie.

Człowiek ma wpływ na otaczającą go naturę i powinien nie tylko z niej korzystać, ale przede wszystkim o nią dbać i aktywnie działać przeciwko jej degradacji.  Idea akcji łączą nas drzewa nie ma być tylko pustym sloganem, ale swego rodzaju mottem łączącym pokolenia w słusznym celu: czynić wspólnie dobro na rzecz naszych lasów, aby one wzrastały w dobrej kondycji i w zdrowiu dla przyszłych pokoleń. Akcja odbyła się we wszystkich Regionalnych Dyrekcjach Lasów Państwowych, w wybranych nadleśnictwach, które zdecydowały się wziąć udział w akcji. W naszym nadleśnictwie wspólne sadzenie dla przyszłych pokoleń odbyło się w trzech lokalizacjach: terenie zielonym przy siedzibie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach, terenie zielonym przy siedzibie Samorządowego Przedszkola Kubusia Puchatka w Skokach, Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” w Biedrusku . Tego dnia zasadzono około 40 drzew, gatunki liściaste – dęby szypułkowe,  bezszypułkowe i buki.   
Lasy są “fabryką tlenu”, „płucami ziemi” chronią nas przed szkodliwym wpływem przemysłu, osłaniają glebę i wody, są ulubionym miejscem wypoczynku ludzi, ostoją dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Zwiększanie lesistości jest trwałym elementem polityki ekologicznej państwa. Drzewa stanowią jeden z kluczowych elementów zielonej infrastruktury, która zaspokaja liczne potrzeby przyrodnicze, społeczne i gospodarcze – podkreślił podczas spotkania leśniczy leśnictwa Brzeźno – Robert Zaganiaczyk pełniący funkcję lokalnego „opiekuna” szkoły, zgodnie z Programem edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Łopuchówko na lata 2018 – 2027.
Polscy leśnicy każdego roku sadzą 500 milionów drzew. To dzięki ich pracy w Polsce przybywa lasów. Jesteśmy w czołówce państw europejskich pod względem wielkości obszarów leśnych. Do 2050 r. lesistość wzrośnie do 33 proc.

Małgorzata Zaganiaczyk

Comments are closed.
Skip to content