Cyfrowa higiena. Zadbaj o siebie!

Uczniowie klas 7 i 8 mieli okazję przyswoić i utrwalić wiedzę na temat higieny cyfrowej podczas lekcji informatyki. W ramach projektu OSEhero skorzystaliśmy z platformy bezpieczniwsieci.edu.pl, na której uczniowie zrealizowali kurs „Cyfrowa higiena. Zadbaj o siebie!”.
W trakcie kursu uczniowie dowiedzieli się:
– dlaczego warto dbać o swój cyfrowy dobrostan,
– na jakie zagrożenia może ich narazić nadużywanie urządzeń cyfrowych i internetu,
– jak zadbać o równowagę między światem online a offline.
Swoją wiedzę mogli zweryfikować podczas testu końcowego, a uzyskanie wysokiego wyniku pozwalało na zdobycie certyfikatu.
Mam nadzieję, że zdobyta wiedza będzie właściwie wykorzystana w życiu codziennym. Ważne jest, aby uczniowie stosowali się do zasad higieny cyfrowej nie tylko w teorii, ale także w praktyce. Regularne przerwy od ekranu, świadome korzystanie z mediów społecznościowych oraz dbanie o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne w kontekście cyfrowego świata mogą znacząco poprawić jakość ich życia. Wiedza na temat higieny cyfrowej jest kluczowa w dzisiejszych czasach, kiedy to technologia odgrywa tak dużą rolę w naszym codziennym życiu. Uczniowie powinni pamiętać, że umiejętne zarządzanie czasem spędzanym online i offline jest nie tylko kwestią zdrowia, ale także efektywności i dobrostanu osobistego.
Wierzę, że dzięki temu kursowi młodzież będzie bardziej świadoma zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z urządzeń cyfrowych i będzie potrafiła znaleźć zdrowy balans, co przełoży się na lepsze samopoczucie i większą efektywność w nauce oraz życiu osobistym.

Anna Macioszek

Comments are closed.
Skip to content