Fizyka dla najmłodszych?

Dlaczego nie. Uczniowie klasy 1b wzięli udział w zajęciach rozwijających ciekawość poznawczą, które poprowadziła Pani Małgorzata Adrych, nauczycielka fizyki ze Szkoły Podstawowej w Skokach. Uczestnicy zajęć do doświadczeń wykorzystali zestawy do budowania prostych obwodów elektrycznych. Najpierw poznali podstawowe pojęcia związane z ich tworzeniem. Następnie pod kierunkiem Pani Małgorzaty pierwszoklasiści bardzo szybko zaczęli samodzielnie budować obwody elektryczne, składające się z różnych elementów: jednej, dwóch, trzech żarówek, przewodów, baterii, włącznika oraz diody i oporników. Najpierw budowały obwody w łączeniu szeregowym i sprawdzały, jak żarówki po dokładaniu kolejnych elementów świeciły coraz słabiej. Prowadząca wyjaśniła, że takie łączenie sprawdza się w oświetleniu choinkowym. Następnie dzieci tworzyły obwody w łączeniu równoległym, w którym wszystkie elementy działały, niezależnie jeden od drugiego. Dowiedziały się również, że dioda świeci tylko wówczas, gdy jest prawidłowo podłączona do obwodu. Natomiast bezpieczniki są po to, by przerwać obwód w niebezpiecznej sytuacji, co dzieci zaobserwowały w momencie, gdy spalił się topik.
Dzieci były bardzo zainteresowane i ciekawe wszystkiego, co działo się podczas zajęć. Wykazywały się ogromna pomysłowością i samodzielnością.
Serdecznie dziękuję Pani Małgorzacie Adrych za przyjęcie zaproszenia i przeprowadzenie cennej lekcji. Mam nadzieję, że uzyskaną wiedzę dzieci wykorzystają w późniejszych etapach edukacyjnych.

Elżbieta Chojnacka

Comments are closed.
Skip to content