Gimnastyka korekcyjna dla zdrowia atrakcyjna

Gimnastyka korekcyjna to zajęcia dodatkowe, którymi w pierwszej kolejności objęci są uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, u których lekarz w czasie bilansu zdrowia zaobserwował wadę postawy, opisując jej rodzaj w karcie zdrowia dziecka. Na zajęciach wykonywane są specjalne zestawy ćwiczeń, których celem jest zarówno profilaktyka, jak i korekcja wad postawy. Dzięki nim zwiększana jest siła mięśniowa, sprawność ruchowa, poprzez poprawę zakresu ruchów w stawach (głównie ramiennym i biodrowym). Ćwiczenia te przyczyniają się również do poprawy wydolności organizmu.
Celem gimnastyki korekcyjnej jest również stymulowanie rozwoju intelektualnego – zwiększanie samodzielności i zdobywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym, poprzez kształtowanie sprawności motorycznej i koordynacyjnej.
W naszej szkole zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone są we wszystkich oddziałach klas pierwszych, drugich i trzecich. Zajęcia odbywają się w małych grupach maksymalnie 10-osobowych.
Zachęcamy do udziału w zajęciach.
Katarzyna Dziel

Comments are closed.
Skip to content