GREEN DAY – FUN DAY

W miniony piątek, 18 marca, zaakcentowaliśmy w naszej szkole Dzień Św. Patryka. Czas ten jest najważniejszy dla wszystkich Irlandczyków i wszędzie tam gdzie można ich spotkać, świat przybrał tego dnia różne odcienie koloru zielonego. Marzec to również miesiąc powitania tak długo oczekiwanej przez nas wiosny, więc te dwa wydarzenia połączyłyśmy na zajęciach języka angielskiego w klasie 4a i 5a, na zajęciach rewalidacyjnych oraz podczas przerw międzylekcyjnych.
Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się kim był Św. Patryk oraz dlaczego jest to tak ważna postać dla Irlandczyków oglądając zarówno film biograficzny w języku angielskim oraz prezentację multimedialną. Swoją wiedzę sprawdzali później na kartach pracy oraz rozwiązując zagadki ukryte pod QR kodami. Na każdego z nich czekał drobny upominek w postaci zielonej koniczynki, która, jak wszyscy wiemy, przynosi szczęście. Trójlistna koniczyna nosi nazwę „shamrock” i jest jednym z symboli Dnia Św. Patryka. Poznając legendy związane z tym dniem, uczniowie poszukiwali złośliwego skrzata „Leprechaun”, który strzeże garnka ze złotem ukrytego na końcu tęczy. Niestety, zgodnie z legendą, okazał się on nieuchwytny, jednakże na uczniów czekała słodka niespodzianka w postaci słodkiej galaretki. Oczywiście zgodnie z tradycją tego dnia galaretka przybrała kolor zielony.
Zgodnie z przesłaniem:
„A language is more than grammar and vocabulary. It is also an expression of the way of life of the people who speak it, and a reflection of how they see the world” (“Język to coś więcej niż tylko gramatyka i słownictwo. To również manifestacja sposobu życia użytkowników języka, oraz przejaw ich postrzegania świata”).
Zatem do zobaczenia przy okazji kolejnych wydarzeń w krajach anglojęzycznych i nie tylko

Magda Jeske i Katarzyna Lis

Comments are closed.
Skip to content