II miejsce w IV Międzypowiatowym Konkursie Geograficznym

Zuzanna Sznajder i Zuzanna Tyll, uczennice klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Skokach o Polsce wiedzą dużo, a udowodniły to podczas konkursu, który odbył się 30 maja br. w Szkole Podstawowej Popowie Kościelnym. W konkursie wzięły udział dwuosobowe drużyny z Jabłkowa, Skoków, Łagiewnik Kościelnych i Popowa Kościelnego. Konkurs składał się z czterech części, które uczniowie rozwiązywali grupowo. Poziom wiedzy był bardzo wyrównany. Uczennice znakomicie poradziły sobie z testem wiedzy o Polsce, rebusami  i mapą konturową zajmując II miejsce. Gratulujemy! Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową.

Małgorzata Dudek

Comments are closed.
Skip to content