INFORMUJEMY, ŻE WYNIKI NIE BĘDĄ DOSTEPNE NA STRONIE OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU.

Zdający egzamin ósmoklasisty będą mieli dostęp do swoich wyników po zalogowaniu w serwisie ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) od dnia 1 lipca br. od godz. 10.00.

Logowanie do ZIU (https://wyniki.edu.pl/login) za pomocą otrzymanego od szkoły macierzystej loginu i hasła. Wszyscy zdający ponadto mają możliwość zalogowania do serwisu ZIU i dostępu do swoich wyników od dnia 1 lipca br. przy użyciu profilu zaufanego.

Kody i hasła dostępne w sekretariacie szkoły od dnia 28.06.2022.

Odbierać je mogą uczniowie lub rodzice/opiekunowie prawni.

Comments are closed.
Skip to content