Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach

W naszej szkole, znacznie wcześniej niż przypadał Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego1918-1919, rozpoczęły się różne inicjatywy upamiętniające powstanie. Jedną z nich jest szkolny projekt pt. Narodowy Dzień Powstania Wielkopolskiego, który rozpoczął się przygotowaniem wielkich liter i napisu przypominającego o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim, który został wykonany przez zuchy i harcerzy z naszej szkoły, a następnie umieszczony na zewnątrz budynku. Napis: 27 XII Powstanie Wielkopolskie, umieszczony przed szkołą, przypomniał całej społeczności miasta o tym ważnym wydarzeniu. Z tej okazji odbyła się również uroczystość szkolna przy tablicy pamiątkowej, wzbogacona prelekcją nauczyciela historii Andrzeja Surdyka. Ponadto uczniowie i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza, na czele z pocztem sztandarowym, uczestniczyli w uroczystościach środowiskowych, które odbyły się pod tablicą upamiętniającą powstańców, umieszczoną przy bramie cmentarza parafialnego. Delegacja uczniów wraz z dyrektorem szkoły Wiesławem Berendtem złożyła okolicznościową wiązankę kwiatów i zapaliła znicz. Następnie przedstawiciele szkoły uczestniczyli we mszy świętej w intencji powstańców wielkopolskich i ich rodzin.
W dniach poprzedzających rocznicowe wydarzenia odbył się szkolny konkurs pt. Powstanie Wielkopolskie w komiksie, w trakcie realizacji jest Szkolny Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, Turniej powstańczy klas 7 i 8 oraz wystawa poświęcona powstaniu. Z kolei 13 stycznia odbędzie się prelekcja pracownika IPN, który przybliży uczestnikom najbardziej zawiłe treści związane z tematem Powstania Wielkopolskiego.

Barbara Surdyk


Comments are closed.
Skip to content