OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO “FORGET-ME-NOT” 

17 kwietnia trzydzieścioro czworo uczniów z klas 4-8 wzięło udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego pt. “Forget-me-not” (pol. „niezapominajka”). Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim, podniesienie umiejętności językowych, a przede wszystkim promowanie czytelnictwa. Aby uczniowie mogli przystąpić do konkursu musieli najpierw przeczytać wyznaczone przez organizatora  opowiadanie w języku angielskim dostosowane do odpowiedniej kategorii wiekowej,  zaznajomić się z tekstem kilku piosenek anglojęzycznych oraz nauczyć się na pamięć 8-10 sentencji. W prawdzie żaden uczeń nie uzyskał tytułu “Laureata”, czyli stuprocentowego wyniku,  ale wielu z nich może poszczycić się wysokimi notami. Na pierwszym miejscu w szkole, z wynikiem 96% uplasował się Stanisław Wróbel, uczeń klasy 6b, drugie miejsce  ex aequo zajęli: Laura Napierała z klasy 4a oraz Dorian Mantas z klasy 7c (90%). Kolejno czwarte i piąta miejsce w szkole uzyskały: Julianna Szklennik (88%) uczennica klasy 7c oraz Klaudia Kopacz (87%) z klasy 6b. Dyplomy z wyróżnieniem  otrzymały także: Hanna i Zofia Cybulskie, Laura Gogulsaka oraz Zuzanna Olejniczak (uczennice klas 7c i 7a) oraz Ewa Szaranek z klasy 6b. Najwyższy wynik w kategorii klas  piątych uzyskał Jakub Królczyk(5d).
Dodatkowo pięcioro uczniów z najlepszymi wynikami otrzymało nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Renata Królczyk – koordynator konkursu

Comments are closed.
Skip to content