Otrzymaliśmy dotację!

Z radością informujemy, że nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Przygotowany wniosek pomyślnie przeszedł procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej. Wysokość pozyskanego wsparcia, która uzależniona była od liczby uczniów, wynosi 15 000 zł, w tym 3000 zł stanowi wkład własny. Otrzymane środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup książek, zakup elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Jest to kolejne dofinansowanie biblioteki szkolnej, dzięki któremu możemy uzupełniać zbiory o nowości czytelnicze. W 2015 roku w ramach programu „Książki naszych marzeń” pozyskaliśmy kwotę 2170 zł, a trzy lata później 15 000 zł z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

Lidia Eksler

Comments are closed.
Skip to content