Brak żywności, wody pitnej, energii elektrycznej i nieustające naloty systematycznie pogłębiają bardzo trudną sytuację mieszkańców Ukrainy. W związku z tym Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej zaapelowała na początku stycznia do ludzi dobrej woli o wzięcie udziału w kolejnej już edycji „Paczka dla Ukrainy”. Celem jej było pobranie z siedziby Caritas kartonu i listy z produktami, które należało zakupić, zapakować i dostarczyć do siedziby fundacji. Do akcji postanowili włączyć się uczniowie klasy 1b ze Szkoły Podstawowej w Skokach. Z własnych oszczędności i samodzielnie, pod opieką wychowawcy klasy, zakupili i zapakowali wszystkie potrzebne artykuły. Akcja ta z pewnością uwrażliwiła dzieci na potrzeby ludzi będących w trudnej sytuacji życiowej i pozwoliła osobiście doświadczyć, jak piękne jest dzielenie się z drugim człowiekiem tym, co się posiada.

Elżbieta Chojnacka

Next

Comments are closed.
Skip to content