14 października, w naszej szkole, odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Ten szczególny dzień zapada w pamięci każdego ucznia na długie lata, ponieważ właśnie tego dnia dzieci zostają przyjęte do grona uczniów naszej szkoły. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, uroczystość odbyła się w wąskim gronie dyrekcji i wychowawców.
Odświętnie ubrani uczniowie klas pierwszych uroczyście ślubowali na sztandar szkoły godnie wypełniać obowiązki ucznia. Po ślubowaniu dyrektor przywitał każdego pierwszaka w gronie szkolnym oraz pasował go na ucznia.
Uczniowie otrzymali drobny upominek od rodziców oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skoki za co w imieniu dzieci dziękujemy.

Julita Dziekan

Comments are closed.
Skip to content