Pierwsza pomoc przedmedyczna w edukacji wczesnoszkolnej

Umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy są bardzo istotne na każdym etapie życia, a szczególnego wymiaru nabierają w obecnej sytuacji na świecie. Właściwa reakcja i opanowanie w sytuacjach zagrożenia mogą decydować o życiu. Edukacja dzieci, działania profilaktyczne i kształtowanie właściwych postaw w tym zakresie, odgrywają niezwykle istotną rolę. 22 marca 2022 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skoków, w ramach którego strażacy szkolili naszych uczniów w zakresie czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Wszystkie dzieci aktywnie zdobywały i utrwalały wiedzę z zakresu pomocy przedmedycznej, a po uzyskaniu profesjonalnego instruktażu z zaangażowaniem brały udział w ćwiczeniach praktycznych. Tego dnia dzieci miały również sposobność przyjrzeć się bliżej pracy strażaków. Wiele radości sprawiło dzieciom przymierzanie elementów ubrania specjalnego strażaków, a także możliwość obsługi węża strażackiego. Wiele emocji wzbudził również pokaz z wodnej armatury  pożarniczej. Przedstawicielom Straży Pożarnej dziękujemy za przybycie, przekazanie uczniom cennej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz radośnie spędzony czas.

Estera Kruszka

Comments are closed.
Skip to content