Podsumowanie tygodnia profilaktycznego

Profilaktyka jest kluczowym elementem naszej pracy, mającym na celu podniesienie świadomości i promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej. Pora więc podsumować działania Tygodnia Profilaktycznego, który odbył się w dniach od 20 do 24 listopada. W ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” odbył się konkurs plastyczny. Prace wykonane przez dzieci i młodzież, zostały wyeksponowane przy stoisku profilaktycznym w pierwszym budynku. Stoisko to służyło dystrybucji materiałów profilaktycznych, pomagających zwiększać świadomość uczniów w kwestiach związanych z agresją, substancjami psychoaktywnymi czy cyberprzemocą. W trakcie Tygodnia Profilaktycznego pedagog Daria Budzyńska oraz psycholog Paulina Idziak odwiedziły klasy, prowadząc warsztaty na temat agresji, cyberprzemocy i uzależnień. Ostatnim akcentem podjętych działań był udział naszych uczniów w przeglądzie piosenki optymistycznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach. Wierzymy, że tego rodzaju inicjatywy są istotne dla edukacji  i z zapałem będziemy je kontynuować. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i współpracę.

psycholog Paulina Idziak
pedagog Daria Budzyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content