Policja – profilaktyka podążanie za wiedzą – odpowiedzialność

Aby przemoc nie stała się jednym z elementów dorastania, to przede wszystkim my sami – dorośli, musimy pomóc i nauczyć swe pociechy rozwiązywania problemów bez używania gwałtu i siły. By jednak umiejętnie wyuczyć w dziecku pewne zachowania, to dorosły powinien pamiętać, że to co na pozór wydaje się banalne, może być niebezpieczne.

W piątek 1 października uczniowie naszej szkoły spotkali się z policjantkami z Komendy Powiatowej Policji z Wągrowcu. Podczas spotkania omawiany zagadnienia cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej młodzieży za zachowania agresywne, rozbój, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu.

Uczniowie klasy VII i VIII uczestniczyli w prelekcji na temat zagrożeń dotyczących przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, uzależnień, narkomanii oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci. Uczniowie dowiedzieli się, że np. umieszczanie w Internecie obraźliwych tekstów czy nagrywanych na telefonach komórkowych filmów może wiązać się z naruszeniem dóbr osobistych i grozi odpowiedzialnością karną.

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z wszelkimi nowościami w dziedzinie przeciwdziałania i ścigania przestępstw, które mają miejsce w sieci. Świadomość odpowiedzialności za takie postępowanie może ustrzec wielu młodych ludzi przed przykrymi konsekwencjami.

Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Pomimo tak poważnej i istotnej tematyki spotkania przebiegały w przyjaznej, swobodnej atmosferze. Był czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne. Mam nadzieję, że zaowocuje ono większą odpowiedzialnością uczniów za swoje postępowanie i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do życia w społeczeństwie.

Pedagog Krzysztof Ołdziejewski

Comments are closed.
Skip to content