Rozstrzygnięcie konkursu historycznego „Godność, wolność, niepodległość”

 Z okazji Narodowego Święta Niepodległości wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, z inicjatywy organizatorek konkursu, przeprowadzili lekcje o tematyce historycznej z cyklu „Godność, wolność, niepodległość”. Wykorzystano do tego gry multimedialne rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: „Z wizytą u Dziadka” oraz „Cichociemni”. Celem zajęć było przekazanie dzieciom wiedzy historycznej w formie zabawowej, wskazanie dostępnych źródeł wiedzy oraz pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu historycznego. Konkurs dedykowany był najmłodszym uczniom naszej szkoły – klasom 1-3. Dzieci do konkursu przygotowywały się pod kierunkiem wychowawców i rodziców oraz poprzez samokształcenie. Konkurs pozwolił na kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, zainteresowanie historią, rozwijanie umiejętności czerpania wiedzy z różnych źródeł, korzystania z komputera i zasobów Internetu oraz wdrażanie do zgodnej i świadomej rywalizacji konkursowej.
Konkurs odbył się 17 listopada br. w formie multimedialnej, opracowanej przez organizatorki konkursu, na podstawie treści zawartych w proponowanych grach historycznych. Przeprowadzony został w dwóch kategoriach: dla uczniów klas 1 oraz dla uczniów klas 2 i 3.
Laureatami konkursu zostali:
– w kategorii klas 1: Katarzyna Miczyńska z klasy 1 a
– w kategorii klas 2 i 3: Jakub Królczyk z klasy 3 d.
Wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej oraz rodzicom dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.

Organizatorki: Estera Kruszka i Paulina Marszewska

Comments are closed.
Skip to content