Straż Pożarna w szkole. Pierwsza pomoc przedmedyczna w edukacji wczesnoszkolnej

Umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy są bardzo istotne. Właściwa reakcja i opanowanie w sytuacjach zagrożenia mogą decydować o życiu. Edukacja dzieci, działania profilaktyczne i kształtowanie właściwych postaw w tym zakresie, odgrywają niezwykle istotną rolę.  30 maja 2024 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w spotkaniu, z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skoków, które poprowadził Pan Dariusz Jahnz. Strażacy przeszkolili uczniów w zakresie czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Tego dnia dzieci miły również sposobność przyjrzeć się bliżej pracy strażaków. Wiele emocji wzbudził pokaz z wodnej armatury  pożarniczej, który przyniósł dzieciom wiele radości.
Przedstawicielom Straży Pożarnej dziękujemy za przybycie do naszej szkoły i przekazanie najmłodszym uczniom cennej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy  oraz dostarczenie dzieciom wielu pozytywnych emocji.

Estera Kruszka

Comments are closed.
Skip to content