Światowy Tydzień Zwierząt

Przypadający 4 października Światowy Dzień Zwierząt ustanowiony został w 1931 roku na konwencji ekologów, którzy postanowili zwrócić uwagę na problem gatunków zagrożonych wymarciem. Warto pamiętać, że dzień ten jest początkiem Światowego Tygodnia Zwierząt, a cały październik jest Miesiącem Dobroci dla Zwierząt. To czas kiedy odbywają się zbiórki karmy dla podopiecznych schronisk, spotkania dla przyszłych wolontariuszy, rozmowy o świadomej adopcji oraz mądrej pomocy.
W tym wyjątkowym tygodniu  zajęcia wychowawcze klas czwartych oraz dwóch trzecich przeprowadzone zostały w bibliotece szkolnej. Posiłkując się literaturą zgłębialiśmy problemy związane z opieką, ochroną, ale także przemocą jakiej doświadczają nasi bracia mniejsi. Rozmawialiśmy o swoich pupilach, ale także o emocjach jakich doznajemy przebywając w ich towarzystwie. Były to wspaniałe lekcje miłości, przyjaźni i oddania. Naszą powinnością jako dorosłych jest kształtowanie właściwych postaw oraz odpowiedzialności za posiadane zwierzęta. Uczniowie poznali szereg publikacji poświęconych zwierzętom, a wrażeniami z wypożyczonych lektur podzielą się na listopadowych spotkaniach w bibliotece.

Lidia Eksler

Comments are closed.
Skip to content