14 czerwca odbył się w naszej szkole Turniej Legend dla klas czwartych przygotowywany przez panie Barbarę Surdyk i Wioletę Grzegorzewską.
Po przyswojeniu legend, uczniowie otrzymali zakres materiału, przydzielone zostały zadania. Nad materiałem pracowali zarówno w szkole pod czujnym okiem wychowawców, jak i w domu, zespołowo i indywidualnie, mając na to kilka tygodni. Po raz kolejny uczniowie zaskoczyli pomysłowością i kreatywnością w przygotowaniu inscenizacji do wylosowanych legend. Wykazali się ogromną wiedzą i doskonałą sprawnością fizyczną. Forma turnieju mobilizowała do intensywnej pracy, kształtowała postawę odpowiedzialności, zdyscyplinowania oraz umiejętność pracy zespołowej. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja, która po skrupulatnie obliczonej punktacji przyznała pierwsze miejsce klasie IV b.

Wioleta Grzegorzewska

Comments are closed.
Skip to content