Uczniowie skockiej podstawówki reprezentantami regionu północno-zachodniego  Polski na XXIV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Katowicach

Uczniowie naszej szkoły  już po raz kolejny przygotowywali się do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. W tym roku  to wyzwanie podjęli:  Marianna Lahuta i Piotr Mróz.
Tematem tegorocznego wystąpienia konkursowego była myśl Seneki:  „Prawdziwa radość  jest rzeczą poważną.” Uczniowie swoje prace i wystąpienia przygotowali pod okiem opiekunów: Barbary i Andrzeja Surdyków. Włożony wysiłek i praca przyniosła prawdziwą radość uczestnikom i opiekunom, bo obydwoje znaleźli się na podium. Marianna swoim pięknym przemówieniem , w którym zawarła wątek osobistego doświadczenia, a także pochwaliła się naszym Zwycięskim Powstaniem Wielkopolskim przekonała jury do prawdziwości postawionej tezy, że Ci przyznali Jej pierwsze miejsce. Natomiast Piotr swoją ciekawą mową w części nawiązującą do wojny na Ukrainie wywalczył 3 miejsce dowodząc, że zwycięska walka jest  prawdziwą radością i rzeczą poważną.
Sukces  Uczniów Szkoły Podstawowej  im. Adama Mickiewicza jest tym większy, gdyż stanęli w szranki z kolegami  i koleżankami szkół ponadpodstawowych i to Oni będą  reprezentować północno –zachodnią część Polski  na Ogólnopolskim Konkursie w Katowicach. Mariannie i Piotrowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Surdyk

Comments are closed.
Skip to content