Uczniowskie Laboratorium Informatyczne

Od ponad dwóch miesięcy w naszej szkole realizowany jest podprojekt Uczniowskie Laboratorium Informatyczne w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020. Jest to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.  Jego celem  jest przede wszystkim wykazanie ścisłego związku  informatyki, myślenia algorytmicznego i programowania ze wszystkimi dziedzinami życia, a także podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie używania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera.  
W ramach projektu nasza szkoła otrzymała 24 tablety i 4 zestawy ScotieGo! Gra składa się kartonowych klocków, których układanie we właściwy sposób stanowi odpowiednik tworzenia algorytmów (programowania). Grający mają do wyboru wiele poziomów zaawansowania. 
Ponadto szkoła otrzymała pakiet składający się z:
– 6 zestawów Be Creo – BeCreo to modułowy zestaw do nauki podstaw programowania i mechatroniki składający się z rozbudowanej aplikacji i modułów elektronicznych, których pracę można zaprogramować,
– Cyfrowy aparat kompaktowy (do zdjęć i rejestracji wideo) wyposażony w aparat z funkcją kamery, który będzie wykorzystywany podczas zajęć związanych z nauką realizacji filmów, 
– 2 sztuki MERGE Cube – zestaw do prezentacji obiektów z wykorzystaniem technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR+AR) (ang. Virtual Reality and Augmented Reality),
– 2 zestawy LEGO Education SPIKETM Prime – zestaw podstawowy  do budowy prostych robotów i realizacji projektów badawczych. 
Podprojekt realizujemy na dodatkowych zajęciach, które odbywają się w soboty. Grupa uczestniczących w projekcie liczy 18 osób. Są to uczniowie z różnych klas, którzy wyrazili chęć brania udziału w warsztatowej formie doskonalenia swoich umiejętności informatycznych, lubią podejmować nowe wyzwania i oczywiście są zafascynowani programowaniem.  

Comments are closed.
Skip to content