logo bip


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
W szkole uczymy się i pracujemy od poniedziałku do piątku :)

KORONAWIRUS INFORMACJE

rodo

jadl

Dla Rodziców

Kalendarium szkoly

Osiagniecia uczniow

Ogloszenia

Statut szkoly

Samorzad uczniowski

Komisja rewizyjna Prezydium rady rodzicow

Pedagog szkolny

 

inspektor

Szkolne archiwa

Zajecia pozalekcyjne

zajecia pozalekcyjne projekt

 

Logopeda

 

doradztwo zawodowe

 dep

dostepnosc plus logo kolor 1

 

 

WIZJA I MISJA SZKOŁY

Dobra szkoła to instytucja, w której zrobiono wszystko co możliwe dla stworzeniaoptymalnych

warunków pracy i nauki dla każdego ucznia, gdzie szanowane są prawa, ale też egzekwowane

obowiązki i odpowiedzialność każdego z jej uczestników”

WIZJA

Mając na uwadze ogromny postęp techniczny oraz duże tempo zmian w kraju i w świecie szkoła nasza będzie przygotowywała uczniów do przyszłości pod hasłem „Szanując przeszłość - zwracamy się ku przyszłości”.

Stawiamy więc na innowacyjność i kreatywność, a także na podmiotowe traktowanie ucznia, jego wszechstronny rozwój i pomoc każdemu wychowankowi.

Chcemy, aby:

 • szkoła była liderem w dziedzinie nowatorskich rozwiązań programowych oraz nowoczesnych metod nauczania,
 • uczniowie i absolwenci odnosili znaczące sukcesy,
 • szkoła była wyposażona w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne,
 • rodzice pełnili wspierającą i współtworzącą rolę w naszych działaniach dydaktycznych i wychowawczych oraz darzyli nas zaufaniem,
 • szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku ze względu na poziom i jakość kształcenia.

Absolwent naszej szkoły:

 • dobrze funkcjonuje w otoczeniu,
 • jest świadomy swoich umiejętności i zdolności,
 • ma poczucie własnej godności i wartości,
 • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce,
 • jest przyjaźnie nastawiony do świata,
 • jest wysportowany i dba o swoje zdrowie,
 • jest asertywny, tolerancyjny i odpowiedzialny,
 • nie boi się nowości,
 • jest kulturalny i odpowiedzialny,
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
 • jest ciekawy świata,
 • trafnie potrafi dokonywać wyborów,
 • jest prawy, jest świadomy swoich praw i praw innych ludzi,
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu edukacyjnego.

MISJA

Nasza szkoła:

1. … DOBRZE UCZY KAŻDEGO UCZNIA

Potrafi wyjaśniać i zaciekawiać; dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania

2. … OCENIA SPRAWIEDLIWIE

Uczniowie wiedza, czego maja się nauczyć, znają i rozumieją zasady oceniania

3. … UCZY MYŚLEĆ I ROZUMIEĆ ŚWIAT

Uczy twórczego i krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy. Uczyć krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu

4. … ROZWIJA SPOŁECZNIE, UCZY WRAŻLIWOŚCI

Uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swej małej i dużej ojczyzny oraz całego świata. Tworzą właściwy wizerunek szkoły w środowisku

5. … POMAGA UWIERZYĆ W SIEBIE , TWORZY DOBRY KLIMAT

W szkole panuje życzliwa , pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie maja szansę uwierzyć we własne siły

6. … PRZYGOTOWUJE DO PRZYSZŁOŚCI

Uczy języków obcych, posługiwania się komputerem i Internetem, przygotowuje uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadza w świat kultury

7. …STWARZA KAŻDEMU pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania kolejnych stopni awansu.

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach to placówka prowadzona przez samorząd gminny. Jest placówką nowoczesną, nowatorską, przyjazną uczniom i opiekuńczą. Dąży do zaspokojenia oczekiwań dzieci i rodziców oraz chce sprzyjać indywidualnemu rozwojowi nauczycieli. Uczniowie wszechstronnie rozwijają się dzięki bardzo dobrej bazie dydaktycznej, szerokiej ofercie działań pozalekcyjnych pod okiem wykształconej, otwartej, ciągle się doskonalącej kadry pedagogicznej.

W roku szkolnym 2015/2016 do szkoły uczęszcza 541 uczniów, którzy uczą się w 24 oddziałach. Zajęcia prowadzą nauczyciele, którzy stale doskonalą swoją wiedzę i umiejętności. Formy dokształcania dostosowują do potrzeb szkoły oraz zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego. Aktualnie pracuje 41 nauczycieli (41 z wyższym wykształceniem kierunkowym), w tym: 22 dyplomowanych, 9 mianowanych, 8 kontraktowych , 2 stażystów.

Oblicze szkoły jest nowoczesne i piękne. Jak przystało na placówkę XXI wieku posiada ona wiele nowoczesnych urządzeń cyfrowych i multimedialnych oraz pracownię komputerową, która pozwala na korzystanie z programów multimedialnych i z Internetu. Wszystkie klasy są wyposażone w nowe meble. Szkoła posiada 21 nowoczesnych sal multimedialnych z zestawami komputerowymi, dostępem do Internetu, Wi – Fi, rzutnikami multimedialnymi, stereofonicznym nagłośnieniem, odtwarzaniem CD, DVD, w tym 6 sal z tablicami interaktywnymi; dwie 24 - stanowiskowe sale językowe, dzisięciostanowiskowe Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece oraz salę do wychowania komunikacyjnego. Z kolei dla kształcenia zintegrowanego, obok innych, przeznaczono salę multimedialną o pow. 120 m2 i specjalistyczną do nauczania języków obcych. W szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarski, logopedyczny i profilaktyczny, sklepik, automat do napojów, ksero, ledowa tablica informacyjna, radiowęzeł szkolny, świetlica z bardzo dobrze wyposażoną kuchnią, biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna z zapleczami socjalnymi i natryskami. Na zewnątrz szkoły znajduje się wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią i zadbane tereny zielone z fontanną, a także atrakcyjnym podświetleniem budynku. Placówka posiada monitoring z kamerami.

W szkole podejmowane są różnorodne działania innowacyjne: projekty historyczne:Baśnie i Legendy”, „Mity”, „Wojna”; muzyczne:Mam talent”; zdrowotne: „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”; akcje:Szkoła Promująca Zdrowy Styl Życia”,Rok szkoły w ruchu”; zajęcia terapeutyczno - profilaktyczne; nauka pływania dla kl. III (przy współudziale organu prowadzącego); cykl spotkań z zaproszonymi gośćmi w ramach projektu „Super Wiewiórka- przyjaciółka Oli i Kuby” realizowanego przez Polski Czerwony Krzyż; kampania edukacyjna Lasów Państwowych „Było wysypisko, jest uroczysko”; projekt edukacyjnyCyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”; działalność SKO pod patronatem Banku PKO BP w Skokach, Drzwi Otwarte dla sześciolatków i ich rodziców, nauka przyrody w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” w Biedrusku, Dzień Patrona metodą projektu edukacyjnego i inne. 

Szkoła dużą wagę przywiązuje do rozwoju sprawności fizycznej uczniów. W ramach dodatkowych zajęć z art.42 KN nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zajęcia dla drużyn piłkarskich i siatkarskich, co przekłada się na wyniki sportowe. Szkoła stwarza też możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego poprzez organizację różnych kół zainteresowań np. koło językowe, przyrodnicze, historyczne, wokalno – taneczne, czytelnicze, redakcyjne, matematyczne, SKS, UKS i inne. Dla uczniów mających trudności w nauce oferuje się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i logopedyczne. Dla uczniów z wadami postawy prowadzimy gimnastykę korekcyjną. Nad prawidłowym przebiegiem procesu wychowawczego czuwają wychowawcy i pedagog szkolny.

W szkole funkcjonuje Rada Rodziców, która m.in. współorganizuje imprezy kulturalne i rekreacyjno-sportowe, a także we współpracy z dyrektorem szkoły dokonuje zakupu pomocy dydaktycznych, nagród i dyplomów dla uczniów klas szóstych oraz finansuje organizację Dnia Dziecka, co ogromnie podnosi atrakcyjność tej imprezy w oczach dzieci. Prężnie działa także Samorząd Uczniowski, który jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez szkolnych, apeli okolicznościowych i akcji ekologicznych. Członkowie samorządu opiekują się radiowęzłem, redagują gazetkę „Gadu – Gadu” i opiekują się sztandarem szkolnym.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.