Wyjazd na UEP w Poznaniu

13 grudnia 2023 roku, w ramach szkolnego koła przyrodniczego, odbyliśmy wycieczkę na Uniwersytet Ekonomiczny na Wydział Towaroznawstwa. Głównym założeniem tych zajęć było zbadanie własności fizycznych i chemicznych różnych materiałów. Na Uniwersytecie przywitała nas Pani dr Marta Biegańska oraz Pani Agnieszka Domagalska, które poprowadziły dla nas zajęcia. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, następnie rozpoczęli wykonywanie doświadczeń. Jednym z doświadczeń było zmierzenie gęstości wybranych cieczy za pomocą piknometru i areometru oraz zbadanie gęstości substancji o nieregularnych kształtach za pomocą wagi hydrostatycznej. Dzięki tym doświadczeniom uczniowie mogli zrozumieć znaczenie gęstości na właściwości fizyczne różnych towarów i materiałów. Inne doświadczenia jakie wykonali uczniowie to miareczkowanie zasady wobec fenoloftaleiny, badanie lepkości różnych substancji. Ponadto Pani dr Biegańska pokazała maszyny wytrzymałościowe i wyjaśniła w jaki sposób sprawdza się wytrzymałość np. tkaniny na rozciąganie. Były to niezwykle interesujące i pouczające zajęcia, podczas których nie tylko mogliśmy samodzielnie wykonywać doświadczenia w laboratorium chemicznym, ale mogliśmy zobaczyć, jak nauka może być praktycznie zastosowana w ocenie jakości i trwałości różnych produktów.
Koszty przejazdu autobusu pokryła Rada Rodziców, a wyjazd zorganizowały nauczycielki: Natalia Klimas, Alicja Kramer i niżej podpisana

Iwona Rypińska

Comments are closed.
Skip to content