Zajęcia techniczne w nowej pracowni

Od września uczniowie naszej szkoły mogli rozpocząć zajęcia techniczne w nowo wyremontowanej, wyposażonej w sprzęty (wiertarki stołowe, szlifierki, wiertarko- wkrętarki, skrzynki narzędziowe) pracowni. Dzięki pomocom, zakupionym w ramach projektu Laboratoria Przyszłości, nasi uczniowie mogą rozpocząć praktyczną naukę techniki. W nauczaniu przedmiotu najważniejszym zadaniem jest bowiem opanowanie przez uczniów praktycznych metod działań technicznych. Przez wykorzystanie na lekcjach nowych zestawów konstrukcyjnych, młodzież uczy się czytać i analizować teksty techniczne, opracowywać i wykonywać dokumentację konstrukcyjną. W pracowni poznają również podstawowe zasady bezpiecznego wykorzystywania urządzeń technicznych, wykonują otwory o zadanych parametrach przy użyciu różnych narzędzi.
Dzięki zajęciom praktycznym uczniowie pełniej wykorzystują swój potencjał i uczą się poprzez doświadczenie.

Natalia Klimas

Comments are closed.
Skip to content