Dyrekcja

Drodzy Rodzice!

Aby osiągnąć sukcesy w procesie wychowania i nauczania
niezbędna jest bliska i systematyczna współpraca rodziców ze szkołą,
przebiegająca w atmosferze wzajmenego zrozumienia i zaufania.

Mamy jeden cel: uczyć dzieci przez stawianie wymagań
i podejmować działania z myślą o ich przyszłości.

Dyrektor: Wiesław Berendt

Przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek
w godzinach 14.45 – 15.45
W sprawach pilnych proszę o wcześniejsze zgłoszenie się
w sekretariacie placówki.

Wicedyrektor: Robert Dorawa
Przyjmuje interesantów w każdą środę
w godzinach 14.00 – 15.00

Skip to content