Kalendarium Szkoły

Kalendarium najważniejszych wydarzeń z historii szkoły:

7.07.1919 – Otwarcie polskiej szkoły w Skokach

1933 – Rozbudowa szkoły

1934 – 1939 – Redagowanie gazetki uczniowskiej „Promyk Skocki”, reprezentującej pisma dziecięce z Polski
na Wystawie Światowej w Belgii (Bruksela) oraz w Szwajcarii (Genewa), gdzie zdobywa wyróżnienia

1938 – Zorganizowanie „Niedzielnego Uniwersytetu” dokształcającego młodzież i dorosłych

8.09.1939 – Zamknięcie szkoły przez Wehrmacht

15.02.1945 – Reaktywowanie szkoły polskiej w Skokach

1.10.1945 – Założenie pierwszego telefonu

1.01.1946 – Otwarcie Biblioteki Gminnej z siedzibą w szkole

12.12.1947 – Doprowadzenie sieci elektrycznej

23.12.1947 – Wysłuchanie pierwszej audycji radiowej w zradiofonizowanej szkole

1960 – Zainstalowanie pierwszego telewizora

1966/67 – Pożegnanie pierwszego rocznika kształconego w cyklu ośmioletnim

24.01.1970 – Oddanie do użytku nowego skrzydła budynku, w tym 9 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną

z szatniami i łazienkami, świetlicę i stołówkę, gabinety lekarski i dentystyczny, gabinet dyrektora,
sekretariat i bibliotekę

1971 – 1980 – Wybudowanie trzech czterorodzinnych domów nauczyciela na terenie gminy i jednego domu jednorodzinnego

1.09.1973 – Utworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej

26.11.1975 – Uroczyste wręczenie sztandaru

23.12.1987 – Otwarcie nowo wybudowanego pokoju nauczycielskiego

13.04.1988 – Inauguracja Miesiąca Pamięci Narodowej i „Spotkanie Pokoleń”

22.12.1988 – Otwarcie Izby Patrona

1990 – Wprowadzenie do szkoły nauki religii

1991 – Poszerzenie skali ocen – dodanie oceny 1 (niedostatecznej) i oceny 6 (celującej).
Uczniowie klas I – III otrzymują oceny opisowe

1991 – Pożegnanie odchodzącego na zasłużoną emeryturę dyrektora p. Alojzego Muszyńskiego i przekazanie funkcji
p. Stanisławowi Koczorowskiemu

10.10.1992 – Otwarcie nowego budynku szkoły tzw. klocka

1992 – Oddanie do użytku radiowęzła szkolnego. Powstanie pracowni komputerowej oraz sali do gimnastyki korekcyjnej

14.10.1993 – Pierwsze wydanie gazetki „Szkolny MISZ MASZ”, która kilka miesięcy później otrzymuje I miejsce
w konkursie na najlepsze czasopismo szkolne organizowanym przez K.O. i W. w Pile, Głos Wągrowiecki
oraz Muzeum Regionalne w Wągrowcu.

1993 – Ukończenie budowy „Zielonej Sali”, która zdobywa II miejsce w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu ZG SZS „Zróbmy to sami”

1995 – Obchody 75 – ej rocznicy polskiej szkoły w Skokach i odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci zmarłym i poległym nauczycielom,

pracownikom, uczniom.

18.11.1995 – Podpisanie umowy o trójstronnej współpracy między gminami Venhuizen (Holandia), Bardowick (Niemcy) i Skokami

16.10.1996 – Obchody 90 – tej rocznicy strajku szkolnego w Skokach

14.06.1996 – Wręczenie nowego sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców

13.01.1999 – Uroczyste otwarcie sali internetowej ze środków MEN

01.09.1999 – Zmiana ustroju szkolnego – powstanie sześcioklasowej szkoły podstawowej i trzyletniego gimnazjum.

Wprowadzenie nowych stopni awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany.

1999/2000 – Zmiana nazwy oceny 2 z „miernej” na „dopuszczającą”.

21.06.2000 – Pożegnanie ostatniego rocznika kształconego w cyklu ośmioletnim

05.12.2000 – Oddanie do użytku nowoczesnej, samoobsługowej kotłowni olejowej finansowanej z funduszu
ochrony środowiska i samorządu gminy

8 – 9. 06.2001 – Pierwsze Dni Projektowe – Witajcie w Integrującej się Europie

15.09.2001 – Nadanie pierwszym pedagogom w szkole i w gminie tytułu nauczyciela dyplomowanego
(mgr inż.Maria Berendt, mgr Wiesław Berendt, mgr.inż. Jolanta Eitner, mgr Renata Stróżewska)

10.04.2002 – Przeprowadzenie pierwszego sprawdzianu zewnętrznego po klasie szóstej

01.01.2002 – Wydzielenie odrębnych budynków dla szkoły podstawowej i gimnazjum

09.09.2002 – Uroczyste otwarcie hali sportowo – widowiskowej i sal lekcyjnych dla uczniów gimnazjum

04.11.2002 – Pierwsze wydanie szkolnej gazetki Gadu Gadu

12.11.2002 – Spotkanie nauczycieli z ks. biskupem Zdzisławem Fortuniakiem

31.10.2003 – Pożegnanie długoletniego dyrektora szkoły p. Stanisława Koczorowskiego
odchodzącego na emeryturę

01.11.2003 – Przekazanie na sześć miesięcy funkcji kierowania szkołą p. Wiesławowi Berendtowi

01.04.2004 – Wyłonienie, w wyniku konkursu, dyrektora szkoły – p. Wiesława Berendta

24.06.2004 – Nadanie po raz pierwszy zaszczytnego tytułu Primus Inter Pares uczennicy Magdalenie Nowak

01.09.2004 – Powierzenie funkcji wicedyrektora p. Robertowi Dorawie, powitanie w murach szkoły nowego
proboszcza ks. Karola Kaczora

2004 – 2005 – Zakończenie prac modernizacyjnych i oddanie do użytku świetlicy szkolnej, sali gimnastycznej i nowoczesnej
pracowni multimedialnej oraz pracowni komputerowej współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny.
Wymiana okien w starej części szkoły

12.04.2006 – Spotkanie ze słynną polską piosenkarką ELENI, przebywającą w Skokach
w ramach rekolekcji parafialnych,

28.04.2006 – Otwarcie 24 stanowiskowej multimedialnej pracowni do nauczania języków obcych i oddanie do użytku
wyremontowanych gabinetów: stomatologicznego, pielęgniarskiego, pedagoga szkolnego oraz sali do kształcenia zintegrowanego

31.09.2006 – Oddanie do użytku wyremontowanego sklepiku szkolnego, sali komputerowej i gabinetu kierownika gospodarczego

04.09.2006 – Uroczyste oddanie do użytku pierwszego w Gminie nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną trawą,

10.11.2006 – Otwarcie Internetowego Centrum Informacji Medialnej w bibliotece szkolnej współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego

04.05.2007 – Oddanie do użytku wyremontowanej sali polonistycznej z kącikiem patrona, sali do kształcenia specjalnego,
nowoczesnej pracowni do przyrody oraz górnego korytarza. Ufundowanie przez Radę Rodziców wizualizera, stanowiącego
pomoc dydaktyczną do sali przyrodniczej

03.09.2007 – Oddanie do użytku wyremontowanej sali do techniki wraz z zapleczem, sali matematycznej oraz wejścia od ul.Poznańskiej

17.09.2007 – Rozpoczęcie nadbudowy dwóch klas, zaplecza oraz korytarza nad wejściem głównym

17.12.2007 – Otwarcie multimedialnej sali do wychowania komunikacyjnego ufundowanej przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile.

19.12.2007 – Zainstalowanie II Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej, współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego

27.05.2008 – Strajk nauczycieli. ZNP domaga się zwiększenia wynagrodzeń, utrzymania dotychczasowego zakresu praw
i obowiązków nauczycielskich wynikających z ustawy Karty Nauczyciela oraz dotychczasowych uprawnień emerytalnych.

30.05.2008 – Odnowienie sekretariatu, gabinetu wicedyrektora oraz Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
Oddanie do użytku kolejnej wyremontowanej sali do kształcenia zintegrowanego. Odnowienie schodów w starej części szkoły.

14.06.2008 – Zakończenie nadbudowy dwóch klas, zaplecza oraz korytarza nad wejściem głównym szkoły.

01.09.2008 – Zakończenie remontu holu głównego, oddanie do użytku trzech wyremontowanych sal na parterze
(dwie do języka polskiego i jedną do historii)

2009 – Odnowienie korytarzy (tynk żywiczny), wyłożenie podłóg płytkami ceramicznymi

21 – 22.11.2009 – Uroczyste obchody Jubileuszu 90 – lecia polskiej szkoły w Skokach

Skip to content