Obiady

Informacje dotyczące obiadów
w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice!

 1. Wpłat na obiady proszę dokonywać na nr konta szkoły:
  41 9065 0006 0040 0400 4402 0011.
 2. Wpłat należy dokonywać w ostatnim tygodniu poprzedzającym miesiąc, w którym
  uczeń będzie korzystał ze stołówki szkolnej
  np. opłaty za listopad będą przyjmowane od
  24 do 28 października.
 3. W tytule płatności należy wpisać
  – imię i nazwisko dziecka
  – klasę
  – miesiąc żywieniowy i rok

  Jeżeli dziecko nie będzie jadło wszystkich obiadów w miesiącu, to w tytule płatności
  należy wypisać daty, w których będzie jadło.
 4. Karty obiadowe będą wydawane od godziny 8.00 do 10.00 w pokoju nr 14.
 5. W przypadku dokonania przez rodzica wpłaty za małej kwoty za obiady, dziecko
  będzie mogło zjeść tyle posiłków, na ile wystarczy przelana kwota.
 6. Płatności za posiłki przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy muszą być zgodne z
  kwotą naliczoną przez intendenta. Nie dopuszcza się dokonywania przez rodzica /
  opiekuna prawnego zaokrągleń.
 7. Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę uważa się:
  – wpłatę dokonaną nieterminowo
  – pomniejszenie kwoty lub jej zaokrąglenie bez wiedzy intendenta
  – błędne informacje lub ich brak w tytule przelewu/ wpłaty.
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy / wpłaty na rachunek
  bankowy.
 9. Informacje o obniżeniu kosztów obiadów w kolejnym miesiącu wynikające z odpisów
  będą umieszczane w systemie e-dziennik.
 10. Telefon do odpisu obiadów podczas nieobecności dziecka: 577046980
Skip to content