Debata Oksfordzka w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach

Uczniowie naszej szkoły ponad półtora roku pracują w ramach projektu DziałaMy poznając problemy, z jakimi w życiu codziennym borykają się ludzie z niepełnosprawnościami. Efektem tej pracy było między innymi stworzenie Lokalnej Mapy Dostępności.
Kolejnym zadaniem projektu była Debata Oksfordzka, która odbyła się w murach naszej szkoły 30 marca 2023. Poprowadzili ją: marszałek Marcin Kruczek i sekretarz Karol Załuski. Teza debaty brzmiała: Skoki są miastem dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami.
Propozycja, którą prezentowali: Marceli Jarzębowski, Nikodem Janowiak, Paulina Dziurka i Zuzanna Sznajder przedstawiła wiele znakomitych argumentów potwierdzających postawioną tezę. Jednak opozycja, którą stanowili: Szymon Kmieć, Jeremiasz Burzyński, Aleksandra Wilkosz i Tymoteusz Mycka – nie była gorsza. Przedstawili wiele kontrargumentów podważających tezę, że Skoki są miastem dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. Dyskusja, która wywiązała się po pierwszej części między uczestnikami debaty, publicznością i członkami jury składała się z bardzo trafnych pytań  i kolejnych przytoczonych argumentów. Podobnie jak pierwsza część dyskusja okazała się bardzo wyrównana. Toteż jury w składzie: wicedyrektor p. Robert Dorawa, uczennice: Anastazja Balcer i Antonina Abramowicz, po bardzo dokładnej ocenie wypowiedzi poszczególnych osób, wydała remisowy werdykt debaty. Natomiast pani Wiktoria Woźniak-Konieczka prowadząca warsztaty Debat Oksfordzkich oceniła młodzież naszej szkoły bardzo wysoko. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

Barbara Surdyk

Comments are closed.
Skip to content