W piątek 28 kwietnia 2023 r. odbyła się szkolna dyskoteka dla uczniów klas V-VIII. Organizacją zajął się Samorząd Uczniowski z opiekunkami, a nad bezpieczeństwem bawiącej się młodzieży czuwali wychowawcy klas i nauczyciele. Uczniowie bawili się przy dźwiękach największych przebojów, które przygotował i prezentował DJ Kamil Świętek. Kamil jest absolwentem naszej szkoły i już po raz kolejny bezinteresownie zaangażował się w pracę na rzecz społeczności szkolnej. Słowa uznania i podziękowania należą się również rodzicom, którzy poświęcili swój czas i przygotowali napoje oraz słodki poczęstunek dla uczestników zabawy. 
Dyskoteka była strzałem w dziesiątkę, gdyż uczniowie bawili się świetnie. Przez kilka godzin nikt nie schodził z parkietu, a bardzo wysoka frekwencja młodzieży świadczyła o ogromnej potrzebie integracji i wspólnej zabawy.

Wioletta Molińska

Comments are closed.
Skip to content