Międzynarodowy Dzień Tolerancji – 16 listopada

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO
Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:
Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.
Według zapisów tolerancja to:
– respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
– uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
– umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
– docenianie rozmaitości kultur;
– otwarcie na cudze myśli i filozofię;
– ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
– uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.
Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy, do naszych kolegów i koleżanek.
Zachęcamy aby w  tym dniu, kto może,  uczniowie i nauczyciele przyszli do szkoły w strojach koloru zielonego, ponieważ symbolizuje on życzliwość i tolerancję. Ten szczególny dzień uwiecznimy na fotografiach, aby podzielić się naszą zieloną energią. Niech sprzyja nam pozytywna atmosfera i  duch tolerancji.
Razem tworzymy lepszą przyszłość, która opiera się na tolerancji i wzajemnym zrozumieniu!!

Daria Budzyńska- pedagog
Paulina Idziak – psycholog

Comments are closed.
Skip to content