Uczniowie klasy 2a wzięli udział w dwugodzinnym szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadził  ratownik medyczny – pan Robert Kośmicki. Spotkanie odbyło się 1 marca i miało charakter praktyczny, ponieważ tylko poprzez namacalne doświadczenie danego rodzaju pomocy możemy uzyskać jej efektywne rezultaty. Tego typu spotkania szkoleniowe z pewnością będziemy powtarzać, aby utrwalić w uczniach zachowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia.

Iwona Kostrzewa

Comments are closed.
Skip to content