Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Jego celem było propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.
Tego dnia ubrani byliśmy na niebiesko!
 Przypomnijmy: autyzm to głębokie całościowe zaburzenie rozwojowe pojawiające się przed 30 miesiącem życia, obejmujące wszystkie sfery rozwoju i życia dziecka.
 Jakie są objawy autyzmu?
Objawy charakterystyczne dla dzieci z zaburzeniami autystycznego spektrum dotyczą trzech sfer rozwojowych:

 • umiejętności społecznych:

– obserwuje się zaburzony kontakt wzrokowy, nie patrzą na osobę, która do nich mówi oraz gdy sami się czegoś domagają,
– nie przynoszą interesujących ich rzeczy, żeby się nimi pochwalić,
– częściej obserwują przedmioty niż ludzi,
– nie potrzebują nikogo do zabawy, zabawa jest mało zróżnicowana i schematyczna, nie rozwija się u nich zabawa na niby.

 • komunikowania się z otoczeniem:
  – nieumiejętność komunikowania się z innymi, niekiedy mowa jest słabo rozwinięta,
  – brak kompetencji mowy za pomocą gestów,
  – traktują ludzi w sposób instrumentalny,
  – mają duże trudności z odpowiadaniem na pytania,
  – występują często zaburzenia rytmu, tempa, intonacji, głośności mowy.
 • sztywnych wzorców zachowań:
  – obserwujemy dążenia do niezmienności otoczenia,
  – zainteresowanie nietypowymi przedmiotami,
  – niepokój wzbudza wielokrotne powtarzanie tych samych  czynności w krótkich odstępach oraz przesadne zaangażowanie się w ich wykonywanie,
  – u dzieci tych często pojawiają się zachowania przymusowe np. zamykanie otwartych drzwi, precyzyjne układanie przedmiotów,
  – dzieci te przypatrują się rzeczom wprawionym w ruch,
  – ponadto mają duże trudności z przystosowaniem się do nowych sytuacji oraz akceptacją zmian,
  – często pojawiają się również zachowania agresywne.

RODZICU NIE DAJ SIĘ ZWIEŚĆ!!!

Jeśli twoje dziecko ma około 2 lata i obserwujesz u niego wymienione poniżej objawy, to twój niepokój jest absolutnie uzasadniony:

 • nie reaguje na swoje imię, mimo że słyszy dźwięki płynące  z otoczenia,
 • reaguje negatywnie na potrzebę podporządkowania się,
 • odmawia współpracy, nie wykonuje poleceń, prezentuje zachowania negatywistyczne (reaguje piskiem, krzykiem, agresją, ucieczką),
 • nie przynosi ci zabawek, nie pokazuje paluszkiem na to co go interesuje  oraz nie jest zainteresowane tym, co ty mu pokazujesz,
 • nie wykonuje gestów typu: „nie wiem”, „tak”, „nie” (kiwanie i kręcenie główką),
 • nie naśladuje żadnego z rodziców oraz osób z najbliższego mu otoczenia (nie pokazuje np. jak mama prasuje, gotuje zupę, lula dzidzię, tata jeździ samochodem),
 • nie jest zainteresowane wspólną zabawą w „a kuku” (chowaniem się) ani żadne zabawy paluszkowe np.” idzie rak nieborak”, „tu sroczka kaszkę ważyła,
 • preferuje zabawy w samotności polegające głównie na segregowaniu i układaniu zabawek w ściśle określonym porządku,
 • nie bawi się w zabawy na niby (np. udaje, że karmi misia, lula lalę),
 • jest mu obojętne, gdy bliska mu osoba jest smutna, płacze sam również  nie domaga się ukojenia (nie przychodzi się pożalić, gdy jemu stanie się coś złego), podobnie nie dzieli radości z bliską mu osobą,
 • wykonuje dziwne ruchy, które wielokrotnie powtarza (przykładowo macha rączkami, kręci się w kółko, macha sznureczkami),
 • prezentuje specyficzne zainteresowania, np. fascynację liczbami, mechanizmami wprawionymi w ruch wirowy, sprzęty elektroniczne,
 • potrafi długo bawić się ten sam wybrany przez siebie sposób, a gdy ktoś tylko spróbuje włączyć się do jego zabawy i coś w niej zmienić sposób przez najczęściej z niej rezygnuje, odchodzi – bierze inną zabawkę lub reaguje negatywnie ( np. pisk, agresja),
 • nie potrafi mówić lub jego mowa nie służy do komunikowania się z innymi,
 • spożywa tylko wybrane przez siebie pokarmy, a jego dieta jest uboga (wybiórcze jedzenie).

Jeśli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka należy udać się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (PPP) w waszym rejonie. Nie potrzebujecie Państwo skierowania, trzeba tylko umówić się na wizytę. Można to zrobić telefonicznie – najlepiej umówić się na pierwszą wizytę do psychologa. W placówce zostanie poprowadzona diagnoza rozwoju Waszego dziecka, a w razie potrzeby dziecku zostaną wydane stosowne orzeczenia.

Daria Budzyńska- pedagog

autyzm1

autyzm2

Previous

Comments are closed.
Skip to content