Wojewódzki Konkurs   Wiedzy o Wielkopolsce

18 kwietnia 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej przystąpili do powiatowego etapu XXVII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Tradycją naszej szkoły stało się rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i dziedzictwem kulturowym. To kształtowanie poczucia własnej tożsamości i postaw patriotycznych oraz popularyzowanie kultury i Wiedzy o Wielkopolsce są realizowane na lekcjach historii i języka polskiego, a także na kółkach historycznych.
Konkurs miał formę on-line, nad którego doskonałym przygotowaniem i przebiegiem czuwał Pan wicedyrektor Robert Dorawa i pani Anna Macioszek. Natomiast przygotowaniem uczniów do konkursu zajęli się panie Aldona Lubiatowska i Barbara Surdyk oraz pan Andrzej Surdyk.
Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie: w klasach trzecich: Alicja Górna, Zuzanna Słomińska i Maja Tomkowiak. Na poziomie klas czwartych: Gabriela Kmieć, Jakub Królczyk i Wiktoria Michalak. W klasach piątych: Laura Fertsch, Zuzanna Jeske i Radosław Serba. Z pośród klas szóstych znawcami Wielkopolski są: Mateusz Milibrand i Maria Przykucka, a w klasach ósmych: Jeremiasz Burzyński, Szymon Kmieć i Patrycja Kuczyńska. Gratulujemy uczniom wiedzy i życzymy kwalifikacji do dalszego etapu.

Opiekunowie koła historycznego

Comments are closed.
Skip to content