Chociaż 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja przypada w dni wolne od nauki szkolnej, to obchody okołorocznicowe rozpoczęły się u nas już pod koniec kwietnia. Na lekcjach języka polskiego, historii i zajęciach wychowawczych nauczyciele wykorzystali bogatą ofertę filmów, prezentacji, scenariuszy lekcji, artykułów i innych materiałów edukacyjnych, które przybliżały historię powstania pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Takie lekcje były konieczne, aby uczniowie wiedzieli, że zbliżająca się „majówka” to nie tylko spotkania towarzyskie, wyjazdy, czy dni wolne od pracy. Dzięki nim dowiedzieli się, dlaczego wyjątkowość świątecznych dni warto podkreślić biało-czerwonymi flagami na własnych domach. Tuż po powrocie z majówki uczniowie wezmą udział w apelu z okazji 3 Maja.

Renata Stróżewska

Projekt edukacyjny

Zbliżające się święta majowe stały się tematem projektu edukacyjnego pt. Gdzie jest Polska? Inspiracją dla uczniów klasy czwartej był wiersz Antoniego Słonimskiego pt. „Polska”. Po omówieniu utworu uczniowie przystąpili do wykonywania plakatów, na których ukazali piękno polskiego krajobrazu i podkreślili poczucie wspólnoty z tymi, którzy tu żyli, pracowali, cieszyli się i cierpieli. Odpowiedź na pytanie będące osią projektu znajdziesz na plakatach. Lekcję patriotyczną realizowała polonistka Danuta Kobus-Bogunia.
Z kolei uczniowie klas szóstych na lekcjach informatyki mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat święta, programując w programie Scratch – quizy interaktywne. Taka nowoczesna forma przyswajania informacji jest niezwykle atrakcyjna. Pani Anna Macioszek z powodzeniem proponuje uczniom Scratch do tworzenia interaktywnych historyjek, zadań itp. Tym razem uczniowie rozwiązywali quizy, tworzyli animacje lub gry dotyczące uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Renata Stróżewska

Szkolny konkurs „Konstytucja naszym najważniejszym dokumentem”

Kolejną z form poznawania zagadnień związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja był szkolny konkurs pt. „Konstytucja naszym najważniejszym dokumentem”. Uczniowie przygotowując się do konkursu zgłębiali wiedzę dotyczącą historii Ustawy Zasadniczej i znajomości aktualnie obowiązującej Konstytucji. Poziom wiedzy wśród uczestników okazał się wysoki i dość wyrównany. Najlepszy wynik osiągnęła Nikola Kłosowska zajmując pierwsze miejsce, drugie miejsce przypadło Szymonowi Kmieciowi i Aleksemu Koniecznemu. Na trzecim miejscu uplasowały się Paulina Dziurka i Laura Michałek. Na wyróżnienie zasługują również: Zuzanna Sznajder, Jeremiasz Burzyński i Jakub Dobrochowski oraz Konrad Witt, który jako jedyny odważny reprezentował klasy 4. Organizatorami konkursu byli Barbara i Andrzej Surdykowie.

Projekt szkolny „Znam Konstytucję RP

Uczniowie klas 8 z okazji Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja uczestniczyli w projekcie „Znam Konstytucję RP”. W ramach projektu młodzież pracowała nad tematami: Prawa i wolności osobiste zapisane w Konstytucji RP; źródła prawa zapisane w Konstytucji RP i obowiązki obywateli RP zapisane w Konstytucji. Dokonywali również wyboru najważniejszych dla nich treści. Efekty pracy zostały umieszczone na korytarzach szkolnych, by wzbogacać określoną wiedzę tematyczną młodszych uczniów naszej szkoły.

Wspólne czytanie aktu Konstytucji

W ostatnich dniach kwietnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Skokach zebrali się na uroczystym czytaniu aktu Konstytucji i dyskusji poświęconej treściom zawartym w Ustawie Zasadniczej. Dyskusja dotyczyła głównie wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela zapisanych w drugim rozdziale oraz stanów nadzwyczajnych i zmiany Konstytucji. Nie wszystkie treści były zrozumiałe dla młodych rozmówców, w wielu przypadkach pomocna okazała się wiedza i doświadczenie nauczycieli historii.

Barbara Surdyk

Comments are closed.
Skip to content