„Gdzie jest Mimi”, czyli  Dzień Profilaktyki Szkolnej

W drugim dniu rekolekcji w murach naszej szkoły odbyło się profilaktyczne spotkanie uczniów klasy V, VI, VII i VIII. Pedagog szkolny Krzysztof Ołdziejewski zaprosił do udziału w spotkaniu dzielnicowego Komisariatu Policji w Skokach Krzysztofa Kędziorę. Wspólnie omówili problem zachowań o charakterze przemocy i cyberprzemocy oraz sięgania po wyroby tytoniowe, w tym popularne wśród uczniów e-papierosy. Dodatkowo uczniowie usłyszeli z ust policjanta o konsekwencjach prawnych, jakie niosą za sobą nieodpowiedzialne i nieprzemyślane zachowania małoletnich. Inspiracją do podjętych na spotkaniu tematów były wydarzenia z ostatnich miesięcy oraz film pt. „Gdzie jest Mimi” przedstawiający cyberprzemoc z jaką często spotykamy się niestety także i w szkołach.
Co trzecie dziecko w wieku szkolnym doświadcza przemocy rówieśniczej. Agresja fizyczna, przemoc psychiczna, a także cyberprzemoc to powszechne zjawiska wśród młodych osób. Sytuacja jest o tyle trudna, że ofiary niechętnie mówią o swoich doświadczeniach i najczęściej nie zgłaszają problemu. Przemoc dotyka około 35% uczniów, którzy na jakimś etapie swojej edukacji są ofiarami prześladowania rówieśniczego. Najbardziej oczywistą formą przemocy jest agresja fizyczna, np. popychanie, szturchanie, kopanie, szczypanie, przewracanie. Jednak najbardziej dotkliwa i problematyczna dla dzieci i młodzieży jest przemoc relacyjna, czyli to, co powszechnie nazywamy przemocą psychiczną. To wszelkiego rodzaju zachowania powodujące, że ofiara jest samotna, czyli wykluczanie z grupy rówieśniczej, ignorowanie. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju plotek, niszczenia reputacji, opowiadania nieprawdziwych lub bardzo osobistych historii o ofierze i jej rodzinie. Cyberprzemoc jest tym samym, tylko dzieje się w internecie. Jeśli przemoc jest osadzona w jakiejś konkretnej ustrukturyzowanej grupie rówieśniczej, to cyberprzemoc jest jej kontynuacją. To, co dzieje się w klasie, ma swój ciąg dalszy po opuszczeniu murów szkoły.

Pedagog Krzysztof Ołdziejewski

Comments are closed.
Skip to content