Kolędnicy odwiedzili szkołę

5 stycznia w naszej szkole zagościli kolędnicy, którzy według dawnych tradycji składali życzenia noworoczne. Orszak kolędników, który składał się z Matki Bożej, aniołów, królów, diabłów, turka i śmierci zawitał w sekretariacie szkoły, gabinecie wicedyrektora, odwiedził uczniów i grono pedagogiczne w klasach. Kolędnikom, zgodnie z tradycją, towarzyszyła gwiazda. Życzenia kolędników spotkały się z miłym przyjęciem całej społeczności szkolnej, po czym orszak podążył do sąsiadów.

Barbara Surdyk

Comments are closed.
Skip to content