Blue Monday to określenie przypisywane najbardziej depresyjnemu dniu w roku, według teorii stworzonej przez Cliffa Arnalla. Data tego dnia to 15 stycznia, a jego koncepcja opiera się na równaniu matematycznym uwzględniającym trzy kluczowe czynniki: warunki atmosferyczne, aspekty ekonomiczne oraz psychologiczne.
Według Arnalla, najbardziej depresyjny dzień w roku uwzględnia następujące elementy:
Pogoda:
– niedobór światła,
– krótki dzień,
– niskie temperatury.
Stan konta:
– brak zasobów finansowych po okresie świątecznym.
Aspekty psychologiczne:
– trzeci tydzień roku, kiedy wielu ludzi zaczyna tracić motywację i rezygnuje z postanowień noworocznych,
– okres podsumowań minionego roku, który często wiąże się z niespełnionymi planami i marzeniami.
Warto jednak podkreślić, że teoria Blue Monday była wielokrotnie kwestionowana przez naukowców. Sam Arnall przyznał po pewnym czasie, że ustalenie tego dnia jako najbardziej depresyjnego było jedynie strategią biznesową, bez naukowego podparcia.
Mimo kontrowersji wokół tej teorii, istnieją nadal zwolennicy, którzy uważają, że Blue Monday rzeczywiście niesie ze sobą dodatkową dawkę melancholii. W odpowiedzi na to, proponujemy zmianę perspektywy i ustanowienie „Pink Monday” jako dniem radosnym. Zachęcamy do tego, aby 15 stycznia ubrać się w różowe lub kolorowe stroje.
Dodatkowo, w duchu pozytywności, proponujemy, aby uczniowie tworzyli kartki z pozytywnymi myślami, podziękowaniami lub słowami wsparcia dla rówieśników oraz nauczycieli, a nauczyciele dla swoich uczniów. Na kartkach powinny znaleźć się: imię oraz klasa osoby, do której są skierowane. Tego dnia, uczennice z samorządu szkolnego będą zbierać te karteczki, wrzucając je do specjalnego kartonika. W kolejnych dniach, pozytywne kartki będą rozdawane ich adresatom, tworząc atmosferę wsparcia i pozytywnych relacji w szkole.

Comments are closed.
Skip to content