1 marca 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie kółka przyrodniczego w naszej szkole. Tym razem zajęcia skupiły się na identyfikacji cukrów oraz zawartości skrobi w produktach spożywczych. Uczniowie w grupach 2 lub 3 osobowych wykonywali różne doświadczenia. Pierwszym doświadczeniem było wykonanie Próby Trommera, która miała na celu wskazanie grupy aldehydowej w cukrach, takich jak: glukoza, fruktoza, sacharoza, celuloza, laktoza. Uczniowie  samodzielnie przygotowywali odczynnik Trommera, dodając wodny roztwór wodorotlenku sodu do wodnego roztworu siarczanu miedzi(II). Otrzymuje się wówczas niebieski, koloidalny osad wodorotlenku miedzi(II). Wykonanie próby polega na ogrzewaniu tego osadu z próbką cukru. W przypadku obecności aldehydów niebieski osad zmienia barwę na ceglastoczerwoną, czyli barwę tlenku miedzi(I). Kolejnym doświadczeniem było sprawdzenie zawartości skrobi w produktach spożywczych, takich jak makaron, ziemniak, ser, jabłko. Próba polegała na dodaniu jodyny do badanych próbek i obserwacji zmiany koloru. Niebiesko- czarny kolor wskazywał na obecność skrobi. Ostatnim eksperymentem, jaki wykonali uczniowie, było spalanie siarki, która pod wpływem temperatury topi się, zmieniając się w ciecz o jasnożółtej barwie. Dalszemu ogrzewaniu płynnej siarki towarzyszy znaczny wzrost jej lepkości oraz zmiana barwy na ciemnobrunatną. Przemiany siarki podczas jej ogrzewania, a następnie ochłodzenia są zjawiskami fizycznymi połączonymi ze zmianami stanu skupienia oraz zmianami barwy tej substancji.
Spotkanie kółka przyrodniczego dostarczyło uczniom wielu ciekawych informacji i umożliwiło zdobycie nowych umiejętności w zakresie chemii oraz biologii.

Iwona Rypińska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content