Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Projekcie DziałaMy.
Po raz drugi nasza szkoła została zaproszona przez Metropolię Poznań do udziału w projekcie mającym na celu włączenie się w działania obywatelskie i społeczne. Tym razem Projekt DziałaMy dotyczył dostępności, czyli braku barier. Młodzież czasie warsztatów poznała szerzej pojęcie dostępności, która dla wielu osób ze szczególnymi potrzebami jest warunkiem powodzenia, niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym. Interesujące warsztaty otworzyły oczy uczestnikom, zarówno na potrzeby, jak i na bariery architektoniczne, cyfrowe czy informacyjno-komunikacyjne.
Uwrażliwienie na ludzi z potrzebami przyniosło efekt w postaci wspólnych andrzejek. A kolejnym etapem będzie tworzenie mapy dostępności.

Barbara Surdyk

Comments are closed.
Skip to content