Święto Narodowe Trzeciego Maja – czytanie Konstytucji

Z okazji  Narodowego Święta Trzeciego Maja Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skokach zebrali się na uroczystym czytaniu aktu Konstytucji i dyskusji poświęconej treściom zawartym w Ustawie Zasadniczej. Spotkanie rozpoczęło się od porównania treści zawartej w Konstytucji  3 Maja z obecną.  Dyskusja dotyczyła szczególnie: pierwszego rozdziału poświęconego  Rzeczpospolitej,  wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela zapisanych w drugim rozdziale oraz stanów nadzwyczajnych i zmiany Konstytucji. Nie wszystkie treści były zrozumiałe dla młodych rozmówców, w wielu przypadkach pomocna okazała się wiedza i doświadczenie opiekunów: Barbary i Andrzeja Surdyków.

Barbara Surdyk

Comments are closed.
Skip to content