Szkoła Podstawowa w Skokach promuje wiedzę o Wielkopolsce

W sobotę 11 marca, na terenie MTP, pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty odbyła się konferencja o regionalizmie. Podczas niej szkoły promujące wiedzę
o regionie zostały nagrodzone wyjątkowym certyfikatem, które z rąk WKO otrzymali dyrektorzy wyróżniających się szkół. Uroczystość poprzedziły wystąpienia gości. Szczególnie miło wypowiedział się Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki pan Czesław Kruczek, który nawiązał do swojego skockiego pochodzenia i przypomniał związki patrona szkoły Adama Mickiewicza z Ziemią Skocką.
Uroczystość była też okazją do zaprezentowania działań prowadzonych przez szkoły. Publiczności i zaproszonym gościom szczególnie spodobały się fragmenty przedstawień, które prezentowane były w skockiej hali z okazji 650-lecia miasta, 99 i 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
Na koniec doradcy metodyczni Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zaprezentowali propozycję nowego programu nauczania o regionie.

Reprezentujący SP Skoki Andrzej Surdyk

Comments are closed.
Skip to content