Warsztaty dla wolontariuszy

Współczesność stawia przed nami wciąż nowe wyzwania. Aby im sprostać, trzeba doskonalić swoje umiejętności. Pani Katarzyna Lis przeprowadziła dla wolontariuszy kolejne warsztaty rozwijające kompetencje miękkie,czyli  umiejętności osobiste i interpersonalne. Określają one  m. in. jak się zachowujemy, jak organizujemy swoją pracę, jak integrujemy się z innymi ludźmi.Obejmują  również komunikację, radzenie sobie ze stresem, asertywność, empatię, co jest bardzo przydatne w pracy charytatywnej. 
W przyszłości  te umiejętności młodzież będzie mogła również wykorzystać  na rynku pracy. 

Renata Hamulczyk 

Comments are closed.
Skip to content