Biblia jest powszechnie uważana za bestseller wszech czasów. Według danych szacunkowych Księgi rekordów Guinnessa została sprzedana w liczbie ponad 5 miliardów egzemplarzy.

Uczniowie z grupy ETYKA, z uwagi na zbliżający się Dzień Miłości, w ramach zajęć przygotowali kolejną wystawę, tym razem o Miłości, do której inspiracji szukali właśnie w Biblii.

Żadna inna książka nie mówi o miłości więcej niż Pismo Święte. W Biblii słowo miłość jest wielokrotnie odmienione przez wszystkie przypadki. Skoro pada ono tak często, musi być niezwykle ważne…Mówiąc i myśląc o miłości, zazwyczaj skupiamy się na uczuciach, miłości romantycznej. Jednakże Biblia ukazuje nam czym jest prawdziwa miłość, która nie jest uzależniona od ziemskich uczuć. Z Listu św. Pawła do Koryntian dowiadujemy się, że „Miłość jest cierpliwa, pełna życzliwości. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą. Nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie wybucha gniewem, nie pamięta złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko wytrzyma.” (1Kor 13,4-8).
Symbol serca jest powszechnie znany i zapewne kojarzymy go z miłością. W Biblii motyw serca pojawia się równie często jak miłość. Symbolika serca wzięła się naturalnie z jego anatomicznej funkcji i uważane jest za symbol życia. W Biblii jest wnętrzem człowieka. Jego zwierciadłem (Prz 27, 19). Stanowi skarbiec, z którego człowiek wydobywa dobro lub zło (Mt 6,21).
Biblia to wielkie źródło inspiracji – dzieło z bogatą historią, pełną niezwykłych przesłań, cenionych ze względu na uniwersalność i mądrość. Słowa w Piśmie Świętym to swoisty drogowskaz. Przesłanie zawiera prawdę, która wciąż jest aktualna. Warto poznać i inspirować się najpiękniejszymi cytatami z Biblii, do czego gorąco wszystkich  zachęcamy.

Agnieszka Ryczek

Comments are closed.
Skip to content