Rada Rodziców

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokachz dnia 21.09.2021 r. w sprawie opłacania dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodzicóww roku szkolnym 2021/2022 na podstawie Regulaminu Rady Rodziców, §23 pkt. 1 i 2 Rada Rodzicówpostanawia co następuje: 1. Ustala się składkę w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych).2. Składka może 
Read more
Skip to content