Rada Rodziców

 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach z dnia 21.09.2022 r. w sprawie opłacania dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie Regulaminu Rady Rodziców, §23 pkt. 1 i 2 postanawia co następuje: 1. Ustala się składkę w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych). 2. 
Read more
Skip to content