Egzamin ósmoklasisty – informacje

 1. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
 2. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
 3. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
 4. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 6. W tym roku szkolnym ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego, to znaczy, przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego.

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
W grudniu 2021 uczniowie naszej szkoły przystąpią do egzaminu próbnego.
Udział w Próbnym Egzaminie Ósmoklasisty zapewnia:

 • oswojenie się uczniów z formułą egzaminu i przeprowadzenie próby generalnej przed egzaminem państwowym(arkusze w pełni odzwierciedlają arkusze egzaminacyjne zgodnie z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi CKE);
 • możliwość sprawdzenia wszelkich aspektów organizacyjnychw szkole, istotnych przy przeprowadzeniu państwowego egzaminu ósmoklasisty;
 • diagnozę poziomu wiedzy ucznióworaz identyfikację obszarów wymagających powtórzenia (ten aspekt z punktu widzenia wielomiesięcznej nauki zdalnej może mieć kluczowe znaczenie);
 • porównanie poziomu zdawalności egzaminu próbnego z innymi szkołamiw całej Polsce (po przeprowadzonym egzaminie próbnym udostępniane są raporty, statystyki i rankingi szkół);
Państwowy egzamin po ósmej klasie w roku szkolnym 2021/2022 zostanie przeprowadzony w maju 2022 roku.
Potrwa 3 dni: od 24 do 26 maja.
język polski – 24 maja 2022 r.
(wtorek) – godz. 9.00
matematyka – 25 maja 2022 r.
(środa) – godz. 9.00
język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r.
2022 r. (czwartek) – godz. 9.00

Próbny Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w dniach:
6-8 grudnia 2021 roku.

K Ołdziejewski pedagog/doradca zawodowy

Comments are closed.
Skip to content