Zajęcia plastyczno-techniczne są niezwykle ważne w procesie rozwoju i edukacji  dziecka, ponieważ niosą za sobą szereg korzyści. Doskonalą sprawność manualną, rozwijają kreatywność, umożliwiają wyrażanie ekspresji twórczej. 
Podczas pierwszego miesiąca nauki w szkole uczniowie klasy 1c bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach plastyczno-technicznych, podczas których wyrażali swoją ekspresję twórczą tworząc m.in. z masy solnej, warzyw i papieru.

Estera Kruszka

Comments are closed.
Skip to content