Projekt edukacyjny „Witaj, sztuko!”

Uczniowie klasy 4a i 4b uczestniczyli w ponad dwumiesięcznym projekcie edukacyjnym, który był realizowany na lekcjach języka polskiego. Zadaniem obu klas było stworzenie dla swoich kolegów sztuki teatralnej. Uczniowie uczestniczyli w tworzeniu scenariuszy, przygotowywali stroje, a także pomagali w pracach nad scenografią. Podczas licznych prób doskonalili umiejętności aktor-skie, doświadczyli tego, że teatr to nie tylko słowa, ale i ruch.
Zwieńczeniem projektu było wystawienie dwóch spektakli, które obyło się we wtorek 23.05.2023 r. Klasa 4a zaprezentowała przedstawienie pt. ”W pradawnym lesie”, które miało przy-bliżyć widowni elementy mitologii słowiańskiej. Natomiast klasa 4b przygotowała spektakl na pod-stawie baśni o 12 miesiącach. Grę aktorską oglądali z dużym zaciekawieniem młodsi koledzy- ucz-niowie klas 1a i 1b. Podsumowaniem było krótkie omówienie wraz z uczniami poruszanych w przedstawieniach tematów, wytłumaczenia przesłania zawartego w każdym z nich.
Projekt został zakończonym dużym sukcesem, mamy więc nadzieję, że w przyszłości rów-nież będziemy mogli uczestniczyć w podobnym przedsięwzięciu.
Danuta Kobus-Bogunia
Ilona Węglewska
Katarzyna Lis
Magdalena Jeske
Barbara Surdyk

Comments are closed.
Skip to content