Listopad miesiącem profilaktyki szkolnej

W ubiegłym roku szkolnym podejmowaliśmy działania z zakresu zagrożeń,
z problematyki alkoholowej, narkotykowej, a w szczególności przemocowej. Temat ten powrócił także i w tym roku szkolnym. W szkole pojawił się policjant – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Skokach, który wraz z pedagogiem przeprowadził zajęcia profilaktyczne. Ubiegłoroczna ankieta jak również ilość spraw jakie wyniknęły w roku szkolnym, wskazują na poważny problem przemocy rówieśniczej w kontekście telefonów komórkowych, komunikatora Messenger i portali społecznościowych. Dlatego ten temat szczególnie zgłębiliśmy i przyjęliśmy go jako priorytet. Występowanie przemocy rodzi nowe trudności, narzucając konieczność specyficznej oferty terapeutycznej odpowiedniej dla ofiar lub sprawców przemocy i fakt ten należy wziąć pod uwagę projektując badania ewaluacyjne terapii. Działania podjęte w ubiegłym roku szkolnym i działania podejmowane obecnie są podobne. Wspierano uczniów w sytuacjach trudnych; motywowano do pracy nad sobą; minimalizowano ilości uczniów z niepowodzeniami edukacyjnymi; pogłębiano planowanie dalszych losów edukacyjnych; przeciwdziałano objawom niedostosowania społecznego.  PRZEPROWADZONO zajęcia z młodzieżą oraz zajęcia warsztatowe dla rodziców z udziałem Wydziału ds. Nieletnich KPP w Wągrowcu.
Dzisiejsze działania były podejmowane, aby szerzyć profilaktykę zdrowia psychicznego. Spotkanie miało też na celu eliminowanie wszystkich zjawisk niepokojących w szkole. Poruszone były zasady odpowiedzialności nieletnich. Mówiono też o mediacji rówieśniczej. Wszystko po to, aby zachęcić uczniów do rozmów i mediacji z tymi, którzy stosują przemoc wobec osób słabszych. Często do dyrekcji i nauczycieli nie docierają informacje, bo uczniowie boją się „łatki donosiciela”, jednak grupa ma ogromną siłę i może problem rozwiązać. Dlatego tak ważne jest, aby nie być obojętnym wobec krzywdzenia innych. Mówiono też o tym, że w zatrważającym wprost tempie rośnie liczba drobnych kradzieży w sklepach i marketach. W jednym z nich towary skradzione stanowią już nawet 1% całego obrotu, więc mowa o tysiącach, a nawet dziesiątkach tysięcy złotych. Wypowiedź kierownika sklepu: „Starsi i młodsi kradną jedzenie, kawę czy przedmioty AGD, mężczyźni alkohol, dzieci słodycze. To najbardziej skrótowa lista kradzionego towaru”. Przepisy stanowią, że kradzież do 400 złotych jest „tylko” występkiem. Zgodnie z dyrektywą Ministerstwa Sprawiedliwości, za wykroczenie grozi grzywna, ograniczenie wolności lub – w najgorszym przypadku – 30 dni aresztu. Sprawca w tym przypadku odpowiada z art. 119 kodeksu wykroczeń, a nie z art. 278 kodeksu karnego. Jeśli kradzież jest z kolei zakwalifikowana jako przestępstwo, sprawca jest zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W przypadku osoby małoletniej skierowanie pisma do Sądy Rodzinnego. Nękanie psychiczne i fizyczne, jak popychanie, wyśmiewanie, szturchanie, czy nawet uderzanie. Takie postępowanie prowadzi do silnej destrukcji psychicznej, a potem traumy, której trudno się pozbyć. O tym właśnie mówiliśmy podczas zajęć profilaktycznych w szkole. Emocje są naturalną składową codziennych doświadczeń. Zostaliśmy przez ewolucję wyposażeni w możliwość przeżywania emocji po to, aby pomagały nam one adekwatnie reagować w zmieniających się warunkach otoczenia.
Czasem zdarza się, że my nauczyciele, zupełnie bezpodstawnie oczekujemy od naszych uczniów dorosłych, dojrzałych zachowań. Pragniemy, by postępowali w sposób wyważony, i racjonalny. Jesteśmy niezadowoleni i zniechęceni, gdy nie otrzymujemy tego, na co tak uparcie czekamy. Świadomość i odpowiedzialność za to co robimy, mówimy jest czymś bardzo ważnym w kształtowaniu osobowości każdego człowieka, nie tylko młodych ludzi.

pedagog szkolny Krzysztof Ołdziejewski

Comments are closed.
Skip to content