6 lutego odbył się w naszej szkole Turniej Powstańczy, w którym udział wzięły cztery klasy siódme.
Miał on inny charakter niż dotychczasowe szkolne turnieje, ponieważ uczniowie nie przygotowywali się wcześniej do rozgrywek, tylko na początku wysłuchali prelekcji dotyczącej Powstania Wielkopolskiego, wygłoszonej  przez historyka  pana Andrzeja Surdyka. Obejrzeli prezentację multimedialną, liczne plansze zebrane w sali gimnastycznej oraz wysłuchali utworów żołnierskich z tego okresu. Musieli uważnie słuchać  i oglądać, aby móc odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących powstania. Siódmoklasiści  rozwiązywali krzyżówki, dopisywali daty do wydarzeń, układali puzzle. Nie lada wyzwaniem okazały się  konkurencje sprawnościowe, które dostarczyły wielu emocji i  zadecydowały o końcowym wyniku turnieju. Ostatecznie  wygrała klasa 7 b, która wykazała się doskonałą pamięcią i sprawnością fizyczną. Turniej przygotowały Barbara Surdyk i Wioleta Grzegorzewska.

Wioleta Grzegorzewska

Comments are closed.
Skip to content